OM GITTE

Inspirerende ildsjæl med højt drive leverer ærlig og empatisk kant til forretningen og moderne ledelsesstil

MENINGsfuld livsførelse,

udfoldet POTENTIALE

& ultimativ FRIHED

Med partnerskabet Bom & Xenia sætter jeg den gode ledelse i Danmark på agendaen og vi tilbyder workshops i ledelses- og teamudvikling. Metoderne har sit udspring i improteaterverdenen, hvor man bestræber sig på at gøre hinanden gode og se hinandens bagvedliggende positive intentioner.

Jeg støtter mine samarbejdspartnere i samme stærke udvikling, hvor jeg altid bestræber mig på at “gøre den anden god”. Jeg arbejder efter at understøtte den anden i at lykkes bedst muligt med sit foretagende.

Jeg kommunikerer altid i øjenhøjde. Både med en medarbejdergruppe som skal motiveres til at gå med i en forandringsproces, samt i ledelsesgruppen, når jeg giver feedback på organisation, ledelsesstil, strategi, kommunikation eller andet.

Mod får mig bredt ud i organisationen, hvor jeg arbejder med og motiverer til ærlig, bæredygtig og lønsom optimering af forretningen, forandringsledelse og innovativ forretningsudvikling

Jeg interesserer mig stærkt for, hvad det er der skal til i en forretning for at sikre succesfuld implementering af ønskede forbedringer og dermed høste det fulde potentiale i gevinsten, hvad enten det er mervækst, øget trivsel, besparelser eller tidsreduktioner.

Det gør jeg blandt andet ved at stille skarpt på:

– klar, letforståelig og vedkommende kommunikationen i virksomheden
– moderne, inddragende og cirkulær ledelse
– tydelig forventningsafstemning mellem alle parter
– kompetenceniveau i forhold til forandring – også hos lederne
– et stærkt tværorganisatorisk og strategisk overblik
– lønsom bæredygtig virksomhedsudvikling gennem tæt medarbejderinput

Jeg søger efter en meningsfuld bestyrelsespost i en virksomhed, hvor jeg kan arbejde og bidrage med ligesindede, som matcher mine værdier om ærlighed og ordentlighed.

Gitte Xenia Rymark
gitte.xenia@live.dk
Tlf.: 3144 8300