UDVIKLING LÆRING & UDDANNELSE

Udvikler værdibringende og meningsfulde læringsforløb med et uddannelsesvidenskabeligt blik på dannelsesprocesser, ledelse af læring, transfer/effekt, samfund og samtids-tendenser, didaktik, politik og meget mere