WORKSHOP: INDDRAG DE UNGE PÅ ARBEJDSPLADSEN I AT SKABE EN TRYG KULTUR

Skab tryghed gennem en 3-4 timers workshop, som sætter komplekse emner som f.eks. inklusion, mening, ligestilling og diversitet i teamet på dagsordenen og inddrag de unge på arbejdspladsen i processen.

Det er for længst påvist, at diversitet på en arbejdsplads har en positiv effekt på bundlinjen. Diverse teams præsterer ganske enkelt bedre. Men hvordan får i så som arbejdsplads skabt en kultur, som inviterer dette indenfor? Hvad er diversitet og inklusion i denne sammenhæng? Her arbejder i med nogle af disse store emner i fællesskab, samt holder jer nysgerrigt åben overfor dét, som måske ikke er ligetil og let, men er ganske alvorligt vigtigt?

Ved at BYGGE BRO på tværs af aldersgrupper, nedbryde barriere, grine sammen OG inddrage de unge langt mere i processen, kan i få skabt en kultur, som også inviterer jeres fremtidige unge medarbejdere ind og som samtidigt gør arbejdskulturen meget mere rummelig og mental sund for de eksisterende medarbejdere. Gør hver dag til en mental sundhedsdag

I vil som arbejdsplads få flere medarbejdere fra generation Z (f. 1995-2010), så det er faktisk værd at lytte efter og inddrage dem, når vi sætter den mentale sundhed på agendaen.

Jeg citerer 2 unge fra et fyr-aftensmøde i februar 2024 i Studenterhuset i Aarhus:

”…hvis i tror at i er nået i mål med arbejdet, så tager i fejl. Der er ikke et mål. Det er en proces og jeres største fejl er, hvis i ikke forholder jer til det”

”… det skal ikke lyde, som om jeg er et offer, men jeg ved bare hvordan det påvirker mig, hvis jeg ikke kan være mig selv, fordi jeg har været steder, hvor jeg ikke turde udtrykke hvem jeg er… nu er jeg et sted, hvor jeg kan mærke, at jeg kommer i flow, fordi jeg er mig og hvor virksomheden så også får meget mere af alt det gode jeg kan…”, sagde en anden den aften (Red: Homoseksuel mand med etnisk minoritetsbaggrund)

Har i ikke nogen fra generation Z ansat i firmaet (endnu)? Frygt ej – jeg kommer med viden fra mit virke som:

  • Underviser af unge på højskole (Dansk Studie Center)
  • Underviser af ledige unge dimittender (Talentmatch)
  • Studerende SAMMEN med dem (Uddannelsesvidenskab Aarhus Universitet)
  • OG via mine mange studier, observationer, interviews og analyser af unge de seneste 3-4 år

Hvad er vigtigt hos jer og hvordan gør jeg workshoppen relevant?

Jeg vil rigtig gerne drøfte indhold og vinkling af workshoppen med jer – også med et blik på effekt i fremtiden. Reserver jeres dato i god tid på 31448300.

Normalpris: 3-4 timer – max 20 deltagere – dækker hele landet. 8.000 kr (ex transport og moms)

TILBUD ifbs med Vellivs kampagne Danmarks mentale sundhedsdag: I uge 41 tager jeg rundt i landet alle dage for 8000 INCL transport (ex moms) således at ansøgere kan få workshoppen for de 10.000 som de kan ansøge ved Velliv.