GØRE GOD LEDELSE

Vi faciliterer en træningsbane, hvor I får evnen til at GØRE hinanden GODE ind under huden og hvor vi systematisk arbejder med, hvordan I kan implementere GØRE GOD-kulturen i jeres hverdag. Konkret træner vi jer i hvordan I, med fokus på at fremme det bedste i hinanden, kan lede nedad, opad og henad, hvordan I kan facilitere engagerende og værdiskabende møder, MUS-samtaler og forandringsprocesser, hvordan I kan give anerkendende og udviklingsorienteret feedback og hvordan I tillidsfuldt kan håndtere vanskelige situationer og samtaler, med afsæt i GØRE GOD-principperne.

Vi kommer med en filosofi og metode til at styrke kultur, samspil og innovation. Vi har en masse viden og erfaring med os omkring bæredygtig ledelses- og teamudvikling, og vi ved derfor også, at vi når de bedste resultater i et tæt og åbent samspil med jer. Vi vil gerne invitere til dialog, og sammen med jer afdække, hvilke skridt der vil give jer mest værdi, i forhold til de udfordringer I har i dag.

’GØRE GOD-begrebet’ har sit udspring i improvisationsteater. Det er den ’samspilsformel’ improvisationerne bygger på. Vi ser mulighederne og de positive intentioner i dét de andre gør. Vi siger ’ja’ til det de gør, går åbent og tillidsfuldt med på ideerne og bestræber os gensidigt på at gøre hinanden gode i vores roller.

Overfører vi ’GØRE GOD’ til arbejdslivet er det en metode til at bringe alles kompetencer i spil til gavn for såvel den enkeltes trivsel og udvikling, som teamets fælles opgaveløsning. ’GØRE GOD’ giver os en træningsbane, hvor vi kan stille skarpt på den måde vi indgår i samspillet med hinanden. Herved træder vores forskellige ubevidste – og nogle gange uhensigtsmæssige – reaktionsmønstre tydeligt frem. Det gør det muligt sammen at udvikle og træne et mere tillidsfuldt og bæredygtigt samspil.

’GØRE GOD’ er en ledelsesfilosofi og et teamudviklingsværktøj.