WORKSHOP i Kunsten at Gøre God

Kunsten at gøre hinanden GODE på jobbet/i teamet

Denne 3-4 timers workshop styrker jer i at fremme det bedste i hinanden og spille bedst muligt sammen.

At ’Gøre God’ er …
• at have øje for kvaliteterne, potentialerne og de positive intentioner hos hinanden – lige her og nu – og støtte hinanden i at folde det ud
• at se muligheder fremfor begrænsninger og konsekvent bestræbe sig på at styrke samspillet med henblik på at skabe det ingen af os kan alene
• kærligt at turde udfordre hinanden; bevidst at hjælpe hinanden til at forlade komfortzonen og tage det næste skridt

At ’Gøre God’ har sit udspring i improvisationsteater, hvor det er den grundkvalitet i samspillet, der gør at improvisationerne lykkes. Vi har oversat ’Gøre God’ til arbejdslivet. Det grundlæggende samspilsprincip hedder ’SE – SIG JA – GØR GOD’ og det kommer I til at høre og tale meget mere om på workshoppen.

Indhold (efter aftale med jer)

Simple og sjove ’Gøre God’ øvelser, der giver en umiddelbar oplevelse af hvad det vil sige, at gøre hinanden ’GODE’ og en masse GODE grin undervejs.
Refleksionsøvelser hvor I får mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs og forholde ’Gøre God’ perspektivet til jeres hverdag.
Mini-cases hvor vi arbejder med hvordan ’Gøre God’ perspektivet kan styrke jeres samspil i konkrete situationer fra jeres praksis.
Korte indspark fra vores side med de grundlæggende ’Gøre God’ pointer og ’Gøre God’ greb.

Vi vil rigtig gerne drøfte indhold og vinkling af workshoppen med jer – og også hvordan I fastholder ’Gøre God’ effekten på den lange bane. Derved får I det største udbytte.

Kontakt:
Troels Bom
troels@troelsbom.dk
Tlf.: 2530 4111

Gitte Xenia Rymark
xenia.kontakt@outlook.dk
Tlf.: 3144 8300

Udbytte af arrangementet: 

• I træner jeres evne til at ’se’ hinanden, sige ’ja’ til hinanden og gøre hinanden ’gode’ – og får derved også et fælles sprog
• I får et fælles energiboost på dagen, med betydeligt glimt i øjet, og greb til at gøre hinanden GODE allerede i morgen
• I får arbejdet med og reflekteret over komplekse samspilssituationer fra jeres hverdag

Om arrangementet

Tema

Samarbejde, Arbejdsglæde, Forandringer og organisationsændringer

Beliggenhed

Vi dækker hele Danmark

Pris

16.000 (plus moms og transport)